• Nieuws
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

eLABBS is een proeftuin en inspiratie omgeving. Wij werken concepten uit, houden lezingen over innovatie voor de overheid en het bedrijfsleven.

De doelstelling van de eLABBS proeftuin is om innovatie te stimuleren op het vlak van ICT voor diverse markten. Om dit te kunnen realiseren werken we nauw samen in kennis & innovatie met de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool.

Stel je hebt een innovatief idee of een vernieuwend ICT (service)concept dat nog niet helemaal marktrijp is. Dan kan het zinvol zijn om eerst een proeftuinproject uit te voeren. Een proeftuinproject kenmerkt zich door gedurende een afgebakende periode nut en noodzaak van de innovatie of het vernieuwende idee aan te tonen, waarna marktintroductie mogelijk is.

Het idee is, dat belanghebbende stakeholders vertrouwd kunnen raken met de unieke eigenschappen en voordelen van de innovatie. Ook levert een proeftuin inzichten op die tot bijstellingen in het nieuwe business model kunnen leiden. Hierdoor worden zaken aangescherpt en worden onnodige risico’s vermeden.

eLABBS zorgt voor de juiste inhoud van de proeftuin; met oog voor economie. We ontwikkelen de proeftuin en helpen bij het creëren van de juiste randvoorwaarden, zoals financiering en partnering. Eenmaal succesvol, kan er voor worden gekozen dit te communiceren. Ook hierin speelt eLABBS met haar partners een rol van betekenis.

We houden ons bezig met business modellen en proeftuinen op het gebied van ICT. Niet zonder reden, want onze jarenlang opgedane kennis en netwerken reiken ver. We spreken de taal van de verschillende stakeholders en zijn bekend met de dynamiek in verschillende ICT werkvelden.

eLABBS ziet haar proeftuinprojecten niet alleen als prachtig medium waarmee nieuwe business modellen gestalte kunnen krijgen, maar ook waar langs innovatiebeleid vorm en inhoud krijgen. Om die reden bestaan onze proeftuinprojecten uit solide en vruchtbare publiek-private samenwerkingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een proeftuinproject bij eLABBS? Neem contact met ons op.