• Nieuws
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Logo openGBA

openGBA

Een optimale dienstverlening berust voor een groot deel op het eenvoudig ontsluiten van persoonsgegevens. Zowel de overheid als de burger moeten op een eenvoudige manier persoonsgegevens kunnen opvragen en bijhouden.

Lees meer
Visie

Een optimale dienstverlening berust voor een groot deel op het eenvoudig ontsluiten van persoonsgegevens. Zowel de overheid als de burger moeten op een eenvoudige manier persoonsgegevens kunnen opvragen en bijhouden. Operatie BRP (voorheen modernisering GBA) werkt aan de realisatie van de technische voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP) die de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA’s) gaat vervangen. Met de komst van de BRP wordt het bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens sneller, eenvoudiger en goedkoper. Daarnaast nemen de kwaliteit en beschikbaarheid van data toe.

De huidige BRP-markt vraagt om een open burgerzaken- en datadistributiesysteem waarmee een 24/7 en plaatsonafhankelijke dienstverlening daadwerkelijk mogelijk wordt. Met haar project OpenGBA streeft eLABBS naar de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee zowel ambtenaren als burgers eenvoudig persoonsgegevens kunnen bijhouden.

openGBA

Het OpenGBA-project is een initiatief van eLABBS dat in co-creatie met gemeenten, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool Enschede ontwikkeld wordt. OpenGBA vertegenwoordigt nieuwe burgerzakenmodules en datadistributie-oplossingen. De BRP-markt kent al jaren slechts drie leveranciers. eLABBS kijkt als nieuwe toetreder met een frisse en vernieuwende blik naar BRP-processen. Anders dan de gevestigde orde en volgens het zaakgericht werken principe op basis van de expertise van zusterbedrijf Exxellence.

Logo Staatshuys

Staatshuys

Met de huidige ontwikkelingen moet de overheid zich anders gaan organiseren en innoveren. eLABBS is betrokken bij de opstart, het concept, ontwerp en inrichting van het geboortehuis van Thorbecke in Zwolle als een papierloze, hypermoderne vergader- en inspiratie omgeving voor bestuurders.

Lees meer
Dé plek waar de overheid aan het denken wordt gezet om op een andere manier te kijken naar de uitvoering en organisatie van haar taken. Niet in oude patronen en bureaucratisch, maar vernieuwend en 'out of the box', mèt de gewenste bestuurlijke invloed
Ontwikkelde websites

Websites

eLABBS ontwerpt en ontwikkelt websites en intranetten voor klanten in verscheidene sectoren. Door middel van uitvoerige communicatie met de klant zijn we in staat om de wensen van de klant te visualiseren in een ontwerp en dat vervolgens om te zetten naar een moderne, responsive en betrouwbare website of applicatie.

Lees meer

eLABBS ontwerpt en ontwikkelt websites en intranetten voor klanten in verscheidene sectoren. Door middel van uitvoerige communicatie met de klant zijn we in staat om de wensen van de klant te visualiseren in een ontwerp en dat vervolgens om te zetten naar een moderne, responsive en betrouwbare website of applicatie.

Dankzij deze werkwijze hebben we onder andere de website voor het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente ontwikkeld. Ook het intranet wat door het GBT wordt gebruikt is ontwikkeld door eLABBS, alsmede het intranet van Siers en de website van ITwoon.


Screenshot website GBT Website van het GBT
Screenshot website ITwoon Website van ITwoon
Interactieve voormelding

Voormelding

Gemeente Tilburg heeft met het project 'Mijn WOZ - de burger telt mee' de Innovatieprijs Bedrijfsvoering 2013 met als thema Kwaliteitsverbetering gewonnen. Interactieve Voormelding maakt een belangrijk deel uit van dit prijswinnende project.

Lees meer

De prijs werd op 13 november uitgereikt in Utrecht tijdens de landelijke Werkconferentie Shared Services Bedrijfsvoering bij de Overheid. De prijs gaat jaarlijks naar de beste, meest praktische, gemakkelijkst deelbare aanpak om de bedrijfsvoering kwalitatief sterker te maken.

"Interactieve Voormelding verdient zeker navolging," aldus Rodney Frederiks, Projectleider afdeling Project-, Programma- en Interimmanagement bij Gemeente Tilburg. "We zijn bijzonder trots dat we met dit Mijn WOZ traject, waarvan Interactieve Voormelding een belangrijk onderdeel is, deze Innovatieprijs Bedrijfsvoering 2013 hebben gewonnen." Het project 'Mijn WOZ'/Interactieve Voormelding in Tilburg houdt onder andere in dat 58.000 huiseigenaren zelf via woz.tilburg.nl de nieuwe WOZ-waarde voor het belastingjaar 2014 vooraf kunnen inzien, beoordelen en eventueel onjuiste gegevens kunnen wijzigen. De eventuele wijziging van de waarde wordt dan zichtbaar bij de nieuwe aanslag in 2014.

Twee jaar geleden is er door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) een eerste Pilot gestart met de Interactieve Voormelding. Deze succesvolle pilot is in korte tijd door de aan elkaar gelieerde bedrijven eLABBS, Exxellence, Prodicom en SMQ doorontwikkeld en geïmplementeerd bij de gemeente Almere, gemeente Tilburg, het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) en de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Het grote voordeel van Interactieve Voormelding is transparantie richting de burger. Deze krijgt meer inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde van de woning en kan de gegevens zelf controleren. Eventuele onjuistheden kan hij dan gelijk doorgeven. Interactieve Voormelding bevordert zo de gedragenheid van de WOZ-waarde door een open en informele communicatie tussen burger en gemeente. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid om het gemeentelijk bestand te optimaliseren door de burger ook de primaire en secundaire objectkenmerken te laten controleren. Dit alles met als doel dat de burger in februari 2014 een correcte aanslag OZB ontvangt. Daarbij heeft Interactieve Voormelding als positief effect dat de gemeente kosten kan besparen, doordat er minder bezwaren en daarmee ook minder beroepen afgehandeld hoeven te worden.

KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) heeft zelfs de specificaties van Interactieve Voormelding opgevraagd en de resultaten van de Pilots gaan de basis vormen voor de KING standaarden voor het verbeteren van E-Dienstverlening aan burgers en ondernemers.

De succesvolle samenwerking in het kader van Interactieve Voormelding is tot stand gekomen door de functionele belastingkennis van SMQ, de technische innovatieve kracht van eLABBS, de jarenlange ICT-ervaring binnen de overheid van Exxellence en de expertise van Prodicom op het gebied van infrastructuur. Interactieve Voormelding komt bovendien volgend jaar ook beschikbaar als standaard onderdeel in de Suite van Exxellence.

Decentralisatie sociaal domein

Decentralisatie

De bezuinigingen en decentralisaties in het sociale domein plaatsen gemeenten voor een grote uitdaging. Het gaat hier om de decentralisaties van de Jeugdzorg, extramurale zorg van de AWBZ en de komende Participatiewet. Gemeenten krijgen een nadrukkelijke rol als regisseur in de zorg- en ondersteuningsketen. eLABBS is met een aantal gemeenten een software oplossing aan het co-creeëren.

Lees meer

De bezuinigingen en decentralisaties in het sociale domein plaatsen gemeenten voor een grote uitdaging. Het gaat hier om de decentralisaties van de Jeugdzorg, extramurale zorg van de AWBZ en de komende Participatiewet. Gemeenten krijgen een nadrukkelijke rol als regisseur in de zorg- en ondersteuningsketen. eLABBS is met een aantal gemeenten een software oplossing aan het co-creeëren.

Social Indicator

Social Indicator

In de zeven grootste gemeenten van Overijssel hebben Saxion Enschede, Universiteit Twente en eLABBS onderzocht welke partijen en kandidaten de meeste impact hadden op social media. Deze 45.000+ gemeenten zijn Almelo, Deventer, Enschede, Hardenberg, Hengelo, Kampen en Zwolle. Van alle partijen uit deze gemeenten zijn de eerste vijf kandidaten op de lijst meegenomen in het onderzoek.

Lees meer

In de zeven grootste gemeenten van Overijssel hebben Saxion Enschede, Universiteit Twente en eLABBS onderzocht welke partijen en kandidaten de meeste impact hadden op social media. Deze 45.000+ gemeenten zijn Almelo, Deventer, Enschede, Hardenberg, Hengelo, Kampen en Zwolle. Van alle partijen uit deze gemeenten zijn de eerste vijf kandidaten op de lijst meegenomen in het onderzoek.

De kandidaten en partijen zijn van 5 tot en met 17 maart online gevolgd. Gekeken is naar de hoeveelheid geplaatste berichten, hoeveel er wordt gedeeld (bijvoorbeeld shares op Facebook en retweets op Twitter) en de invloed en de interactie met anderen. Hiermee wordt inzicht gegeven in wie de meeste impact heeft op social media in aanloop naar de verkiezingen. Hoe meer de interactie en participatie, des te invloedrijker de kandidaat of partij.

Kijk voor meer informatie op www.socialindicator.nl.

Infographic Social Indicator